GDPR

Informace o zpracování osobních údajů – odebírání newsletteru

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, společnost FC Viktoria Plzeň a.s., se sídlem Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 252 26 720, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 763 (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely zasílání newsletterů a kontaktování s informacemi o dalších akcích a nabídkách. Zpracování se týká všech údajů, které Společnosti souvislosti se svou registrací k odběru newsletterů jakoukoliv formou sdělíte, zejména formou vyplnění výše uvedeného formuláře nebo jakoukoliv jinou formou. Všechny výše uvedené údaje musí být pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Údaje budou zpracovány zejména v rozsahu e-mailová adresa či jiné kontaktní a identifikační údaje, případně další údaje, které nám sdělíte. Společnost výše uvedené údaje zpracovává na základě Vaší registrace za účelem (i) pravidelného zasílání newsletterů před domácím zápasem/přibližně jednou měsíčně. Společnost výše uvedené údaje zpracovává na základě svého oprávněného zájmu i za účelem (ii) marketingové činnosti Společnosti a jejích obchodních partnerů (iii) za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení či za účelem jakéhokoliv jiného kontaktování s informacemi o připravovaných akcích Společnosti a jejích obchodních partnerů. Údaje budou zpracovány po dobu 10 let od jejich sdělení nebo do vznesení námitky či vyslovení nesouhlasu. Společnost je oprávněna předávat osobní údaje zákazníků svým obchodním partnerům k zasílání nabídek obchodu nebo služeb a obchodních sdělení. Společnosti nebo obchodních partnerů.

Máte právo kdykoliv vyslovit nesouhlas se zasíláním našich newsletterů, obchodních a jiných sdělení (vyslovit nesouhlas lze prostřednictvím odkazu v každé zaslané zprávě nebo na e-mailové adrese uvedené níže), právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajůkontaktujte Společnost na její e-mailové adrese fcviktoria@fcviktoria.cz, na tel. č. +420 377 221 507, 515 nebo na adrese jejího sídla.