Partnerské školy

Nejen fotbalem živ je člověk. Právě proto rozjela Viktoria Plzeň rozsáhlý program S Viktorkou za vzděláním, jehož cílem je skloubit u mladých fotbalistů jejich sportovní rozvoj se školními povinnostmi. Viktoria úzkou spolupráci s 33. základní školou a také s řadou středních škol, které připravují mladé viktoriány pro praktický život nebo studium na univerzitě.

33. základní škola Plzeň

Areál školy je složen z pavilonů a sportovního zázemí včetně plaveckého bazénu, dopravního hřiště a umělého trávníku na fotbalovém stadionu. Škola na první pohled připoutá příjemnou atmosférou, hezkým vstupem s terasami, halou plnou vítězných pohárů, pedagogy na vysoké odborné úrovni a obětavými zaměstnanci.

Škola má dlouhou tradici v organizaci sportovních tříd, které rozvíjí mladé talenty především ve fotbale, plavání, běžeckém lyžování a stolním tenisu. Žáci těchto tříd mají upravený rozvrh tak, aby se vedle kvalitní výuky dokázali připravovat také na výkonnostní úrovni ve svých sportovních disciplínách.

Ze známých plzeňských jmen prošli třídami 33. základní školy Plzeň například Petr Čech, Jan Řehula, Kateřina Emmons, Patrik Ježek, Jaroslav Šedivec, Robert Vágner, bratři Smíškové, Pavel Fořt, Martin Fillo nebo David Limberský.

Více o škole se dozvíte na jejích internetových stránkách ZDE.

20. základní škola Plzeň

Škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a tělesné výchovy se zaměřením na fotbal, volejbal, rugby a bojové sporty.Škola má dlouhou tradici, ve školním roce 2006/2007 oslavila 50. výročí své existence. Jedná se o úplnou základní školu, ve školním roce 2013/2014 měla škola 432 žáků v 18 třídách. Umístění školy je v klidné části města v blízkosti parků.

Ve školním roce 2008/2009 byl otevřen ve spolupráci s FC Viktorií Plzeň a TJ Lokomotivou Plzeň první ročník sportovní třídy se zaměřením pro chlapce a dívky – fotbal a pro dívky – volejbal. Tréninky probíhají 2 x týdně v areálu školy a jsou pod vedením odborných trenérů. Škola tím naplňuje svoji vizi, aby vzdělání a sport byl pod jednou střechou.

Více o škole se dozvíte na jejích internetových stránkách ZDE.

Soukromá Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o.

Sportovní a podnikatelská střední škola je s rokem založení 1992 nejdéle fungující soukromou střední školou v Plzni. Najdete ji 5 minut od stadionu Viktorie Plzeň a 10 minut chůze od tréninkového centra Viktorky v Luční ulici. Škola poskytuje čtyřleté maturitní vzdělání v oboru ekonomika a podnikání, kdy je důraz kladen na výuku jazyků (kromě povinné angličtiny si žáci volí další jazyk- němčina, ruština, španělština), na kompetence v oblasti výpočetní techniky a na odborné předměty- ekonomika, právo, statistika, finanční gramotnost, psychologie, účetnictví….

Odborné předměty jsou rozšířené o další předměty v rámci tzv. zaměření. Pro fotbalisty jsou v nabídce 2 specializace:

Zaměření B- sportovní management- zahrnuje výuku somatologie, fyziologie tělesné zátěže a předmětu teorie a praxe kopané. Zde se žáci učí o historii kopané, seznámí se s její didaktikou, zorientují se ve fungování klubů po ekonomické stránce… Ve třetím ročníku absolvují žáci trenérský kurz licence „C“ a získají také základní rozhodcovskou licenci.

Zaměření E- manažer zdravého životního stylu- náplní je tělesná diagnostika, základy wellness, fitness, sportovní masហa tejpování, výživa a vytváření jídelníčku, psychologie zdraví…

Sportovní a podnikatelská střední škola má letitou zkušenost se vzděláváním vrcholových sportovců. Mezi absolventy patří cyklista Roman Kreuziger, tenistka Bára Záhlavová, hokejisté Jakub Lev nebo Dominik Boháč a také záložník Viktorie Patrik Hrošovský. Nabízíme elektronické studijní materiály, konzultační hodiny, individuální studijní plány nebo plánované zkoušení, díky nimž lze skloubit studium se sportovní kariérou. Pro fotbalisty Viktorie Plzeň je školné sníženo z 2300 Kč měsíčně na částku 1000 Kč/měsíc.

Veškeré informace o studijních výsledcích a docházce si mohou denně rodiče kontrolovat díky elektronickému systému.

Více informací na stránkách Sportovní a podnikatelské střední školy ZDE.

Střední průmyslová škola dopravní v Plzni

Další z tradičních škol v Plzni nabízí možnost vzdělání v mnoha rozličných oborech, které uchazečům slibují širokou paletu budoucího profesního uplatnění.

  • největší a nejlépe vybavená škola svého typu v Plzeňském a Karlovarském kraji
  • 1140 žáků k 1. lednu 2015
  • 2 plně vybavené školní areály v Plzni na Lochotíně a v Křimicích
  • 819 lůžek vlastního ubytování
  • škola má 2 vlastní stravovací zařízení s objemem 1850 jídel denně
  • se školou odborně spolupracuje více než 100 firem
  • společenský sál, tělocvičny, klubovny

Na škole jsou k dispozici čtyřleté maturitní obory z mnoha oblastí. Obor Dopravní prostředky pro je určen pro chlapce s technickým zaměřením. Žáci jsou připravováni pro činnost technickohospodářských pracovníků v oblasti zejména diagnostiky vozidel, absolventi mohou pracovat i v soukromé podnikatelské sféře. Autotronik je interdisciplinární obor určený pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě automobilů a v živnostenském podnikání. Absolvent oboru Provoz a ekonomika je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Je připraven pro výkon středních technickohospodářských funkcí s možnostmi uplatnění v EU a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti dopravy. Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem navrhovaných zaměření, přičemž se absolventi různých zaměření mohou uplatnit jak v ekonomické oblasti, tak ve specifickém druhu dopravy i v rámci profesí v celé dopravní soustavě. Zájemcům o dopravní techniku, o zajištění jejího provozu a o údržbu, servis i opravy příslušných technických zařízení a mechanizačních prostředků je určen obor Mechanizace a služby.

Na škole je samozřejmě možné vystudovat také tříleté obory zakončené získáním výučního listu. Za bohaté nabídky jmenujme alespoň obory Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Autoelektrikář, Karosář (Autoklempíř), Čalouník, Autolakýrník, Železničář.

Více o škole se dozvíte na jejích webových stránkách ZDE.

Sportovní gymnázium Plzeň

Sportovní gymnázium je jedinou státní školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům studium gymnázia a současně možnost věnovat se sportu. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na libovolné vysoké škole.

Gymnázium se spolupodílí se sportovním klubem na rozvoji talentu žáků. Ze svých finančních prostředků zajišuje všeobecnou sportovní přípravu. Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

K všestrannému rozvoji osobnosti žáků a růstu jejich sportovní výkonnosti napomáhají specializované učebny, tělocvičny, posilovna a prostory pro regeneraci a rehabilitaci. Škola má rovněž dvě počítačové učebny, jež studenti mohou ve volném čase využívat. Připojení na internet je již dnes samozřejmostí.

Vybavenost školy dává předpoklady k naplňování všech podmínek, které budou v dohledné době kladeny na školu moderního typu.

Sportovní gymnázium v Plzni je spolu s 15 obdobnými školami v České republice je jedním z článků výkonnostního a vrcholového sportu v daných věkových kategoriích.

Z absolventů Sportovního gymnázia v Plzni jmenujme například: Kateřina Emmons - olympijská vítězka z Pekingu 2008 ve vzduchové pušce Martin Jakš - mistr světa 2008 v běhu na lyžích, Petr Čech, dvojnásobný mistr Premier League (2005, 2006), dvojnásobný vítěz Ligového poháru (2005, 2007), vítěz Anglického poháru (2007), Kateřina Kalná (OH Peking - sportovní střelba - pistole), Jan Šefl (5. místo na MS 2008 v plavání; 3. místo na ME 2008 v plavání), a mnoho dalších.

Více o škole se dozvíte na jejích webových stránkách ZDE.