Zápas sedmého kola Synot ligy odehrají viktoriáni v Liberci. Utkání na stadionu U Nisy začíná v pondělí 15. září v 19 hodin. S ohledem na zajištění bezpečnosti návštěvníků stadionu, připravil severočeský klub několik rad a doporučení pro plzeňské fanoušky, kteří pocestují podpořit své fotbalisty.

Sektor hostí se nachází v rohu mezi východní a západní tribunou, přístupová cesta je možná pouze vstupem ze směru od ulice Sokolské. Při větším počtu fanoušků doporučuje klub příchod na stadion v dostatečném předstihu. Pokladny pro sektor hostů jsou umístěny v bezprostřední blízkosti sektoru, který má kapacitu 500 míst k sezení. Sektor hostů je vybaven jedním vstupním retardérem a výstupní branou, několika únikovými východy a zároveň brankami pro možný vstup a zásah pořadatelské služby, případně PČR. Sektor je vybaven patřičným počtem WC muži i ženy, rovněž je vybaven samostatným stánkem s občerstvením.

Sektor bude zajištěn pořadatelskou a bezpečnostní službou KEEN. Bude kladen důraz na bezpečnostní prohlídky, rovněž bude prováděna namátková dechová zkouška na alkohol. Osoby, které jakýmkoliv způsobem poruší některý z bodů Návštěvního řádu umístěného u vstupu do sektoru, nebudou do sektoru vpuštěni, případně budou vyvedeni ze sektoru bez nároku na vrácení vstupného. Sektor hostů je od ostatních sektorů a diváků na východní tribuně oddělen oplocením a bezpečnostní sítí. Pořadatelská služba bude úzce spolupracovat s policií a v případě potřeby ji požádá o součinnost případně provedení zásahu. Sektor hostů je rovněž monitorován kamerovým systémem.

Na věšení klubových vlajek bude k dispozici předem určené místo v horní části sektoru o délce 20 metrů. Na jiných místech není možné z bezpečnostních důvodů vlajky věšet. Choreografie bude povolena na místě jen se souhlasem hasičů a bezpečnostních složek a to v případě, že bude oznámena s předstihem. Před vpuštěním do sektoru bude zkontrolován obsah choreografie, zda neodporuje návštěvnímu řádu stadionu a nehrozila by za něj pokuta od FA ČR. Fanoušci hostů mohou ve svém sektoru umístit max. 5 nehořlavých transparentů do max. rozměru 1 x 2 metrů.