FC Viktoria Plzeň se rozhodla reagovat na řadu nepravdivých informací, jež se objevily po nedělním ligovém utkání se Slavií, které Viktorka vyhrála jednoznačně 3:0. Zároveň podává trestní oznámení na neznámého pachatele za způsobení škody přesahující 200 000 Kč.

Hned na úvod je nutné připomenout fakta z předchozích návštěv fanoušků Slavie Praha ve Štruncových sadech, které jsou všemi složkami vždy vyhodnoceny jako vysoce rizikové. Nejinak tomu bylo v dubnu 2022. Po tomto zápase jsme řešili škody v sektoru hostujících fanoušků v podobě vytrhaných sedaček a podpalování různých předmětů.

Na základě těchto zkušeností z minulosti a informací o dalším velkém riziku došel bezpečnostní úsek klubu ve spolupráci se všemi složkami zajišujícími bezpečnost fanoušků na stadionu k rozhodnutí, že musí dojít ke zvýšení osobních prohlídek před vstupem, jejichž součástí je i prohledání obuvi. Dle našich informací není tento postup ničím výjimečný v ČR ani v zahraničí a naši příznivci se s ním setkávají na řadě stadionů.

Ani tyto zpřísněné prohlídky však neodhalily vše. Hned na úvod nedělního večera bylo nutné řešit incident, kdy se hostující fanoušci pokusili prorazit protipožární dveře, kterými by se dostali do sektorů určených pro domácí příznivce (výsledek lze vidět na fotografii). Rychlou reakcí pořadatelské služby se tomuto podařilo zabránit. Následně došlo k polepení plexiskel v sektoru hostí papírovými transparenty, což bylo z bezpečnostních důvodů zakázáno a dopředu jsme o této skutečnosti hostující klub informovali. V 10. minutě byla použita pyrotechnika.

O poločasové přestávce jsme byli informováni o chystaném cíleném podpálení celého sektoru, nebo fanoušci hostů v něm shromažďovali a rozmisovali role toaletního papíru a následně je a další hořlavé materiály opravdu začali zapalovat. Vzhledem k tomu, že navíc docházelo k dalšímu vytrhávání sedaček a házení matic, šroubů a dalšího spojovacího materiálu do ostatních sektorů, zvažovala policie zásah. Vznikla vážná situace a hrozilo vážné ohrožení zdraví návštěvníků a poničení stadionu. K zásahu nedošlo jen díky rychlé reakci a zásahu hasičů (po zasahujícím hasiči na žebříku byly házeny sedačky). Pořadatelská služba byla následně nucena přesazovat fanoušky Viktorie včetně rodin s dětmi do jiných sektorů a částí stadionu, aby je dokázala ochránit a nedošlo k vážnému zranění a nebyli například poléváni kelímky s pivem a močí.Celkové škody v sektoru hostí byly vyčísleny na sumu přesahující 200 000 Kč.

Na základě těchto nezpochybnitelných důkazů se klub rozhodl podat trestní oznámení na neznámého pachatele, aby bylo možné následně vymáhat uhrazení vzniklých škod.

Klub FC Viktoria Plzeň a Doosan Arena jsou dlouhodobě velmi kladně hodnoceny za vzornou organizaci utkání v rámci evropských pohárů (UEFA) či mezistátních zápasů (FAČR) a příkladnou spolupráci všech bezpečnostních složek při zajištění pořádku a bezpečí na stadionu. Fanoušci hostujících klubů jsou u nás vždy vítáni, samozřejmě za předpokladu, že se chovají slušně. V drtivé většině případů pak přispívají ke správné fotbalové atmosféře na našem stadionu. Nedělní chování fanoušků hostujícího klubu však mezi tyto případy rozhodně nepatřilo.

FC Viktoria Plzeň chce touto cestou poděkovat všem bezpečnostním a záchranným složkám, které svou činností a rychlou reakcí pomohly vzniklou vážnou situaci zvládnout.

Ochrana zdraví fanoušků a majetku pro nás bude i nadále jasnou prioritou. Tento nᚠpostoj rozhodně nepovažujeme za „malost“ klubu.

FC Viktoria Plzeň