Začátkem příštího týdne proběhne v pořadí již šestý ročník unikátního projektu „Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou“, který podporuje sportování dětí v předškolním věku. Zábavný trénink pro děti z předškolních ročníků mateřských školek ÚMO 1 a ÚMO 3 se uskuteční u Doosan Areny za podpory městských úřadů těchto obvodů.

Letošní ročník je na programu 10. – 12. září v dopoledních hodinách. Děti si na jednotlivých stanovištích budou moci vyzkoušet pod dohledem mládežnických trenérů Viktorie Plzeň zábavné formy tréninkových jednotek.

Projekt se každoročně potkává mezi všemi aktéry se značnou oblibou, v loňském roce se ho zúčastnilo více než 900 dětí z mateřských školek. Na trénincích, které připravili a jež povedou v areálu v Luční ulici trenéři mládežnických celků Viktorie Plzeň, bude velká účast i letos.

„Tento rok očekáváme kolem 700 dětí. Našim cílem je u nich vzbudit zájem o pohyb. Projekt se každý rok setkává s kladnou odezvou jak z řad dětí, tak i od učitelek. Pohybově nejnadanější pak v říjnu absolvují společný trénink v Luční ulici,“ říká sportovní garant projektu Jiří Žilák.

„Věříme, že má tento projekt velký společenský význam, zvl᚝ v době, kdy narůstá počet pasivních činností. V rámci tohoto programu se děti během tréninkových jednotek seznamují s různými sportovními aktivitami a již během tréninků je na nich vidět obrovské zaujetí pro aktivní pohyb, bylo tomu tak vždy v předešlých letech. Jsme rádi, že je o projekt každoroční zájem a kladně k němu vzhlíží jak děti, tak dospělí. Zároveň bych chtěl poděkovat za podporu všem, kdo se na jeho realizaci podílí,“ doplňuje Petr Žitek, předseda Viktoria Plzeň – fotbal, z.s.